Brugsbetingelser for E-shop


Sidst opdateret den 20. oktober 2020

 

1.     Velkommen til SESVANDERHAVEs onlinebutik

1.1     Vi er SESVANDERHAVE SA/NV, med hjemsted i Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgien

Virksomhedsnummer: 0431.431.749

E-mailadresse: contact@sesvanderhave.com

1.2     Dette er brugsbetingelserne for vores onlinebutik, der er tilgængelig via www.eshop.sesvanderhave.com.

2.     Vi respekterer dit privatliv

Denne onlinebutik bruger cookies som angivet i vores cookiepolitik www.eshop.sesvanderhave.com/cookie-policy. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik www.eshop.sesvanderhave.com/privacy-policy.

3.     INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

3.1     Denne onlinebutik og alt indhold, som vi stiller til din rådighed, inklusive software, billeder, grafiske elementer, logoer, dokumenter, tekster, slogans, brugerindhold og anden information (i det følgende benævnt ”indholdet”) samt alle relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder ophavsret, databaserettigheder og varemærkerettigheder) og andre rettigheder, er vores eksklusive ejendom eller tilhører deres respektive indehavere.

3.2     Du har ikke tilladelse til at kopiere, vise, genudgive, oversætte, tilbyde, overføre eller på nogen måde distribuere nogen del af onlinebutikken eller af indholdet, undtagen som udtrykkeligt er tilladt i nærværende vilkår eller som på anden måde udtrykkeligt tilladt skriftligt af os og respektive indehavere.

4.     INDHOLD

4.1     SESVANDERHAVE kan levere links til tredjeparts-apps/indhold/tjenester til informationsformål. SESVANDERHAVE har ingen forpligtelse eller ansvar med hensyn til information opnået ved hjælp af sådanne links eller referencer.

4.2     SESVANDERHAVE kan også give brugerne mulighed for at sende indhold som billeder, vurderinger, anmeldelser, kommentarer, spørgsmål og anden information (i det følgende benævnt ”brugerindhold”), som tilhører den pågældende bruger.

4.3     Du indvilliger i ikke at sende brugerindhold med nogen kommercielle eller professionelle formål, eller som kan være ulovlige, skadelige, voldelige, stødende, ærekrænkende, krænkende, chikanerende, invaderende for privatlivets fred eller på anden måde upassende. Vi forbeholder os ret til at nægte og/eller fjerne ethvert brugerindhold, som efter vores eget skøn overtræder disse vilkår. Du anerkender, at du er eneansvarlig for det indhold, der er offentliggjort online af dig eller gennem din konto, for eventuelle konsekvenser, der kan være resultatet af dine bidrag, for manglende overholdelse af dine forpligtelser i henhold til de bestemmelser eller juridiske meddelelser, der gælder for denne onlinebutik, for alle konsekvenserne af en sådan manglende overholdelse.

4.4     Oplysningerne i denne onlinebutik kan indeholde unøjagtigheder, og SESVANDERHAVE forbeholder sig ret til at ændre, rette og/eller tilpasse oplysningerne til enhver tid uden forudgående varsel.

5.     KONTO

5.1     Hvis brugen af onlinebutikken kræver oprettelse af en konto, for eksempel for at afgive en ordre via onlinebutikken, indebærer en sådan oprettelse af en konto din identifikation. For at oprette din konto gyldigt skal du udfylde alle de obligatoriske felter i registreringsformularen, der er angivet til dette formål korrekt, inklusive angivelse af et moms- eller CVR-nummer og acceptere onlinebutikkens brugsbetingelser. Adgang til din konto er forbeholdt dig efter identifikation ved hjælp af dit login og din adgangskode, som du frit har bestemt. Du har til enhver tid ret til at ændre din adgangskode. Når du opretter denne konto og under din registrering, forpligter du dig til at give nøjagtige, komplette og opdaterede oplysninger. Du forbliver den eneste person, der er ansvarlig for de oplysninger, der lagres på din konto. Du kan når som helst tilføje, ændre eller fjerne dem. Du anerkender, at dit login og din adgangskode er strengt personlige og fortrolige. Brugen af ​​login og adgangskode over internettet sker på egen risiko. Det er op til dig at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine egne data mod enhver overtrædelse. I denne henseende kan vi ikke holdes ansvarlige for svigagtig adgang til din konto eller for ændringer foretaget på din konto.

5.2     Vi kan slette en konto på eget initiativ. Denne sletning på initiativ kan være resultatet af, at kontoen ikke blev brugt i en given periode og/eller som en midlertidig foranstaltning truffet af os mod en mistænkelig konto, for eksempel når vi har grund til at tro, at du ikke overholder nærværende brugsbetingelser og/eller resultatet af en anmodning fra en tredjepart om påståelse af krænkelse af dennes rettigheder eller fra en kompetent myndighed. Du kan ikke kræve erstatning for sletning.

6.     TILGÆNGELIGHED

6.1     Vi bestræber os på at holde onlinebutikken tilgængelig 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Vi gør en rimelig og flittig indsats for at opretholde sikkerheden og den operationelle integritet i onlinebutikken ved at vedtage sikkerhedsforanstaltninger, der er passende i forhold til dataenes art og de risici, der er forbundet med dens aktivitet.

6.2     Vi forbeholder os ret til at afbryde, midlertidigt suspendere eller ændre adgangen til hele eller dele af onlinebutikken uden forudgående varsel for at sikre vedligeholdelse, opgradering eller af andre grunde, især tekniske grunde, uden at disse manøvrer giver anledning til nogen forpligtelse eller kompensation.

7.     ANSVAR

7.1     Vi forpligter os ikke eksplicit eller implicit til:

  • Onlinebutikkens tilgængelighed på et bestemt sted og et bestemt tidspunkt eller dens kompatibilitet med din hardware eller uforstyrret brug, kontinuitet, fravær af vira, bugs eller andre fejl og eventuelle løsninger.
  • Onlinebutikkens indhold, herunder brugerindholdet og linkene til tredjepartsapps/indhold/tjenester.

7.2     I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, er vi ikke ansvarlige for nogen skade, der skyldes onlinebutikken og vores produkter og tjenester, medmindre der er tale om en forsætlig fejl.

7.3     Vi fraskriver under alle omstændigheder ethvert ansvar for indirekte skader såsom tab af indkomst, tab af produktivitet og tab af data eller for moralske skader, herunder (men ikke begrænset til) omdømmeskader.

7.4     Ansvarsbegrænsningen i de foregående afsnit gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, uanset den gældende ansvarsordning, og selv i tilfælde af alvorlig fejl.

7.5     På trods af ovenstående bestemmelser, hvis SESVANDERHAVE anses for ansvarlig, er vores ansvar under alle omstændigheder begrænset til 100 EUR.

8.     AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

8.1     Nærværende brugsbetingelser er udelukkende underlagt belgisk lov. Domstolene på vores hjemsted har enekompetence til at bilægge enhver tvist angående nærværende brugsbetingelser, uden at dette berører den gældende lov, der bestemmer, at domstolene på dit opholdssted er kompetente.

8.2     Hvis du ikke accepterer nærværende brugsbetingelser, skal du stoppe al brug eller besøg i onlinebutikken.